Adaptační kurz 1. A a 1. K

Dne 7. 9. 2020 vyrazily třídy 1. A a 1. K z autobusového nádraží v Trutnově na adaptační kurz na Modrokamennou boudu do Janských Lázní.

Celkem se adaptačního kurzu zúčastnilo 34 mládežníků z obou tříd s doprovodem 3 učitelů. Cílem adaptačního kurzu bylo stmelení kolektivu jednotlivých tříd. Ve spolupráci s lektorkou žáci plnili různé zadané úkoly, díky kterým měli možnost lépe se poznat a více se o sobě dozvědět. Rovněž pro ně byly přichystány volnočasové aktivity, jako například procházka na Modré kameny a na Stezku korunami stromů. Během aktivit jsme si užili mnoho legrace, poznali jsme své kamarády i sami sebe v různých situacích. Rozhodně můžeme všichni konstatovat, že se z nás stal krásný tým, víme, že jsme třídy, které dokáží táhnout za jeden provaz. Adaptační kurz stál za to a určitě nám všem velmi prospěl.

M. Stránská a J. Luks