Adaptační kurz 1. HT a 1. L

Ve dnech 9. 9. až 11. 9. 2020 se uskutečnil adaptační kurz tříd 1. HT a 1. L v prostorách penzionu Modrokamenná bouda v Jánských Lázních a jeho okolí.

Cílem kurzu bylo vzájemné seznámení žáků v novém kolektivu a vytvoření přátelských vztahů v rámci nově vzniklých tříd. Kromě třídních učitelů a pedagogického dozoru se kurzu zúčastnila okresní metodička prevence Mgr. Nikola Hendrychová, která měla na starosti hry a aktivity, které měly žákům pomoci se o sobě něco dozvědět zábavnou a uvolněnou formou. Program také zahrnoval různorodé aktivity týkající se nejen zdraví fyzického, ale i zdraví duševního. V rámci turistických výletů po okolí Jánských Lázní žáci navštívili Stezku korunami stromů. Ve večerních hodinách se pak pořádal táborový oheň, na kterém si žáci opékali špekáčky a povídali si. Celý kurz se vydařil a žáci si jej velice užili. Byli nadšení nejen z turistického a poznávacího vyžití, ale i ze samotného pobytu na penzionu, kdy spolu mohli strávit čas a lépe se poznat.

Mgr. Monika Kosinová