Činnost na DM v Trutnově během září a října 2022

Měsíce září a říjen jsou náročné po administrativní stránce nejen pro vychovatele, ale i pro žáky.

Ti si musejí zvyknout na nová pravidla platící na DM a také na nový denní režim. I přes toto zatížení se našel čas na aktivity se žáky, byť v mnohem menším rozsahu, než bychom si přáli. Zajišťovali jsme např. i nutné revize spotřebičů, které si žáci na DM přivezli z domovů.

Pokud to počasí dovolovalo, trávili žáci čas venku – na vycházkách nebo i na vyjížďkách na kolech. Často jsme byli i na hřišti za DM, kde jsme hráli různé míčové hry - a to fotbal a uspořádali jsme i soutěže ve střelbě na basketbalový koš. Byli jsme také se žáky na návštěvě psího útulku v Trutnově. Zajímavá byla i prohlídka podzemí. Jedenkrát se žáci s vychovatelem vypravili do lesa na sběr hub.

Při zhoršeném počasí jsme vyráběli šperky z pryskyřice, hráli jsme různé společenské hry. Žáky hodně bavil stolní fotbal a stolní tenis.

Velký úspěch sklidila příprava smoothie z čerstvého ovoce za přispění a dohledu pana Šlechty. 

Pavel Fiedler, vychovatel na DM Trutnov

Trutnov, 31. října 2022

                                                                                                                     

                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

Pavel Fiedler, vychovatel na DM Trutnov