DOPLŇKOVÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ZA 1. POLOLETÍ

Informuji Vás, že v záložce

Informuji Vás, že v záložce  byly zveřejněny podrobnosti o organizaci doplňkových a opravných zkouškách za 1. pololetí školního roku 2020/2021. Informace se týkají těch žáků, kteří nesplnili klasifikaci za 1. pololetí.