Exkurze do firmy KASPER

Na čtvrteční dopoledne 25. 4. 2024 jsem s kolegou Ing. Michalem Šefrem zorganizoval exkurzi na téma „Dřevěné vazníky“ ve firmě KASPER.

Ve 8:20 h jsme se sešli se žáky 1. I obor Truhlář, 3. I obor Tesař a 3. I obor Truhlář v areálu školy, ulice Pražská 131. Odtud jsme společně šli na autobusovou zastávku Na Struze, kde jsme v 8:33 nastoupili na spoj MHD, kterým jsme dojeli na zastávku Trutnov, Ječná. Dále jsme pokračovali pěšky k firmě KASPER, kde v 9 hodin začala exkurze.

Firma KASPER se zabývá výrobou a montáží dřevěných nosných konstrukcí. Na exkurzi jsme se dozvěděli, jak probíhá výroba dřevěných vazníků a jaké operace jsou s výrobou spojeny. Nejdříve nám ukázali, jaký materiál se používá. Konstrukce se vyrábí z hoblovaných a zakulacených smrkových hranolů. Pevný spoj spočívá v použití tzv. styčníkových desek.

Ve 12:30 jsme se společně vrátili do školy.

Akci hodnotím jako přínosnou a věřím, že se stane součástí výuky řemesel i v dalších letech. Žáci byli nadšeni a prohloubili si tímto znalosti v oblasti výroby dřevěných vazníků, kterou mohli díky exkurzi vidět na vlastní oči.

Alfred Veik, 25. 4. 2024