Exkurze ve firmě Kasper CZ s.r.o.

Dne 19. 4. 2023 žáci 1.I obor truhlář, 3.K obor tesař a 3.L obor truhlář navštívili firmu KASPER CZ s.r.o. v Trutnově, kde proběhla exkurze na téma „Dřevěné vazníky“.

Firma KASPER CZ s.r.o. má dlouhodobou působnost na našem trhu, zabývá se výrobou a montáží dřevěných nosných konstrukcí.

Od profesionálů z firmy se žáci dozvěděli, jak probíhá výroba dřevěných vazníků a výrobní operace. Žáci se seznámili s materiály, které se používají k výrobě. Konstrukce se vyrábí z hoblovaných a zakulacených smrkových hranolů. Pevný spoj spočívá v použití tzv. „styčníkových desek“.

 Žáci byli nadšeni a prohloubili si znalosti v oblasti výroby dřevěných vazníků a propojili tak teorii s praxí.

Alfred Veik, ¨

18. 5. 2023