Lektoři ze Spirály opět přijeli za našimi žáky

Preventivní programy SPIRÁLY jsou jedním z projektů obecně prospěšné společnosti PROSTOR PRO z Hradce Králové. Organizace je realizuje na školách a nabízí rady, pomocnou ruku nebo konzultace pedagogům, žákům i jejich rodinným příslušníkům v oblasti projevů rizikového chování. A proto jsme je opětovně pozvali mezi naše žáky z 1. H a 1.A.

V těchto zajímavých hodinách lektoři využívají interaktivní formy práce. Jsou vystavěny na metodách zážitkové pedagogiky, psychosociálních hrách a na dalších metodách skupinové práce. A každému přítomnému, který se této akce účastní, je na první pohled patrné, že sympatičtí lektoři volí partnerský přístup, otevírají prostor pro dialog o tématech z oblasti rizikového chování a velmi přirozeně vtahují studenty do svých her a zábavných poznávacích cvičení. Mezi žáky panovala po celé dopoledne skvělá přátelská atmosféra, všichni se zapojovali do netradičních her a aktivit. Po skončení celého programu mezi zúčastněnými byla slyšet jen slova chvály na smysluplně strávený čas.

Mgr. Vlasta Drobná