Multimediální výstava Vlak Lemkin

Vlak Lemkin je souprava čtyř speciálně upravených nákladních vagonů, která nabízí výstavní a vzdělávací aktivity k tématu historie a prevence genocidního násilí a významu mezinárodního práva pro budoucnost Evropy a lidstva.

Vlak je pojmenován po Rafaelu Lemkinovi (1900 – 1959), polském právníkovi židovského původu, autorovi právní a vědecké koncepce pojmu genocida, který stál u zrodu Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidy přijaté Valným shromážděním OSN před 75 lety.

Studenti třídy 4.HT, 2.HT a 3.HT dne 17. října 2023 navštívili tuto multimediální výstavu, kterou projekt Vlak Lemkin přivezl na trutnovské hlavní nádraží díky Centru studií genocid v Terezíně. Shlédli projekci dokumentu o případech genocidy v historii lidstva, o životě a osudech Rafaela Lemkina a jeho přínosu pro proces potrestání zločinů, které směřují k ohrožení a likvidaci celých národů. Součástí expozice byly snímky z bývalého terezínského ghetta a také ponurá atmosféra nákladních vagónů, které sloužily k transportům lidí do koncentračních či pracovních táborů.

Věřím, že tento projekt přispěl k uvědomění si zrůdnosti politických a vojenských režimů, jejichž cílem jsou útoky proti národnostním, náboženským či názorovým skupinám, jejich eliminace a ničení jejich osobních, kulturních a hospodářských hodnot.

Ing. Štěpánka Tryznová