Na sotěži FourFest 2024 v Rimavské Sobotě jsme uspěli

Z 15. ročníku soutěžního festivalu studentů ze zemí Visegrádské čtyřky (Slovensko, Česká republika, Polsko a Maďarsko) jsme přivezli krásné výsledky. Soutěžilo se v odborných gastronomických a řemeslných dovednostech.

Naši školu vyjeli reprezentovat dva žáci z Teplic nad Metují ( Matyáš Voborník – kuchař, Matěj Netík – barman) a dvě žákyně z Trutnova ( Kateřina Trojanová a Kristýna Marta Dragounová – servis). V silně obsazené barmanské soutěži se z celkového počtu 22 soutěžících umístil Matěj Netík na nádherném čtvrtém místě. Děvčata, Kristýna Dragounová a Kateřina Trojanová, se se svou soutěžní tabulí na téma Tiki kultura umístily v krásném stříbrném pásmu a Matyáš Voborník si domů přivezl medaili za pásmo bronzové v soutěži kuchařů. Za vzornou reprezentaci školy studenty chválíme a děkujeme. Poděkování patří i společnosti VEBA, textilní závody a.s., za sponzorský dar, který nemalou měrou podpořil úspěch studentů a Královehradeckému kraji za možnost vycestovat a náš kraj reprezentovat.