Nové rozvrhy od 08. 03. 2021

V souvislosti s odebráním předmětů, ze kterých žáci závěrečných ročníků nevykonávají ZZ nebo MZ, jsme byli nuceni předělat rozvrhy a pevně nastavit způsob výuky.

Tzn. že v rozvrhu u každé hodiny je vidět, zda proběhne online (v rohu označeno písmenem D) nebo zda bude žák plnit zadané úkoly, testy atp. (v rohu označeno písmenem S jako samostudium). Podle tohoto rozvrhu se bude učit i v případě, že žáci závěrečných ročníků budou chodit do školy prezenčně. 

Rozvrh je vidět ve webové aplikaci Bakaláři (výuka -> rozvrh). Během víkendu bude k dispozici i na stránkách školy zde.