Obnovitelné zdroje energie

9. 12. 2021 jsme s třídou 3. K (stavební obory) navštívili informační centrum obnovitelných zdrojů energie a vodní elektrárnu Hučák v Hradci Králové.

V promítacím sále žáci viděli dokumenty o využívání obnovitelných zdrojů energie bez uhlíkové stopy (vodní energie, větrná energie, energie biomasy, jaderná energie) a o vodních elektrárnách (Orlík, Dlouhé Stráně). Poté absolvovali komentovanou prohlídku s ukázkami strojního vybavení vodních elektráren, vstoupili do srdce elektrárny Hučák a viděli strojní zařízení v plném chodu. Nakonec si žáci vyzkoušeli na interaktivních modelech principy výroby elektrické energie bez zátěže životního prostředí. Výlet za udržitelným rozvojem naší planety se vydařil. Cestou na vlakové nádraží stihli nadýchat i trochy vánoční atmosféry našeho krajského města.

Ing. Eva Dvořáková a Ing. Andrea Kolářová