Organizace distanční výuky od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, vzhledem k vývoji epidemické situace v ČR a v důsledku vládních nařízení Vám oznamuji, že od 14. 10. do 23. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v teoretické i praktické výuce.

Vážení rodiče,
vzhledem k vývoji epidemické situace v ČR a v důsledku vládních nařízení Vám oznamuji, že od 14. 10. do 23. 10. 2020 je zakázána osobní přítomnost žáků v teoretické i praktické výuce.

Žákům je též zakázáno ubytování v DM. Žákům je však umožněno odebírat dotovaný oběd ve školní jídelně.

V týdnu od 26. do 30. 10. 2020 je státem nařízené volno a podzimní prázdniny.

Prosím Vás o rozumný a odpovědný přístup k nastaveným pravidlům, připomínám, že výuka je povinná, neúčast je nutné omluvit dle školního řádu. Doufám, že nám mimořádná opatření opravdu skončí 30. 10. 2020 a že se od 1. 11. vrátíme k prezenční výuce.

S pozdravem Ing. Petra Jansová, ředitelka školy

Organizace distanční výuky podrobně:

 • všichni žáci 2. cyklu, tzn. třídy
  - pracoviště TEP 1. B, 1. G, 3. A, 2. H, 3. H, 4. H
  - pracoviště TU 1. HT, 2. L, 2. K, 3. K, 3. I, mají povinnou distanční výuku dle stálého rozvrhu. Vyučující jednotlivých předmětů budou v platformě MS Teams vyučovat distančně, sami zvolí zda on-line či off-line. Minimálně jedna hodina v předmětu bude vždy odučena on-line. Délka on-line hodiny nepřesáhne 35 minut.
 • žáci 1. cyklu mají povinnou distanční praktickou výuku dle oborů v MS Teams
  • pracoviště TEP
   • kuchaři 1. A, 2. A-vyučující UOV Musilová, každý den 2 hodiny (v 8 a 10 hodin)
   • číšníci 1. A, 2. A-vyučující UOV Brandejsová, každý den 2 hodiny (po 10. hodině)
  • pracoviště TU
   • zedníci (1. L) - vyučující UOV Sajfríd (každý den mezi 8-12 hodinou, čas on-line výuky stanoví vyučující v MS Teams)
   • instalatéři (1. L, 3. J - vyučující UOV Hušek (každý den mezi 8-12 hodinou, čas on-line výuky stanoví vyučující v MS Teams)
   • truhláři (1. L, 3. J) - vyučující UOV Šrůtek (zadá žákům dlouhodobý projekt s termínem odevzdání 23. 10.)
   • cukráři (1. K, 3. L) - vyučující UOV Pichová, Ševcová (zadá žákům dlouhodobý projekt s termínem odevzdání 23. 10.)
   • pekaři (1. K, 3. L) - vyučující UOV Levková (zadá žákům dlouhodobý projekt s termínem odevzdání 23. 10.)
   • tesaři (1. K, 3. J) - vyučující UOV Hák (zadá žákům dlouhodobý projekt s termínem odevzdání 23. 10.)
   • K-Č (3. K) - vyučující UOV Korčáková (zadá žákům dlouhodobý projekt s termínem odevzdání 23. 10.)