Organizace prvního dne školního roku 2022/2023

Žáci prvního ročníku s místem vzdělávání Teplice nad Metují se shromáždí na sále školy (Střmenské podhradí 220, Teplice nad Metují), kde si je převezmou třídní učitelé.

Prodají žákům klíčky od skříněk v šatnách za 100 Kč (každý žák má svou skříňku). Dále je odvedou k vedoucí stravování, která prodá čip za 120 Kč (potřebný ke vstupu do školy a výdeji obědů) a vybere zálohy na stravu a předá přihlašovací údaje pro volbu obědů.  Žáci vyšších ročníků půjdou do svých kmenových učeben. Pouze třída 4.H bude v tento den spojena s 2.G v učebně 206.

Třídní učitelé žáků 1. ročníku budou vybírat i peníze ve výši 1500 Kč na adaptační kurz.

Všichni žáci, kteří dosud nemají čip, si ho musí zakoupit do konce týdne, aby mohli vstupovat a odcházet ze školní budovy. Prodej zajišťují vedoucí stravování - v Trutnově pan Šimek (budova na Volanovské ulici) a v Teplicích nad Metují  paní Pavelková.

V Trutnově dne 1. září bude nástup žáků do školy ve dvou časových intervalech. Sraz žáků 1. ročníků bude na dvoře školy (ulice Pražská), odkud si je jejich třídní učitelé odvedou do třídy. Žáci vyšších ročníků se orientují dle seznamu níže.  TU 1. ročníků zajdou se žáky k panu Šimkovi pro zakoupení čipů.

·1 skupina žáků – 8:00 – 9:00 hod:

  • třída 1.K – učebna č. 308
  • třída 1. L – učebna č. 307
  • třída 1. I – učebna č. 208
  • třída 1. HT + 3. K – učebna č. 207
  • třída 2. HT – učebna č. 310
  • třída 3.HT – učebna č. 210

2 skupina – 9:15 – 10:15 hod

  • o třída 2. K – učebna č. 208
  • o třída 2. L – učebna č. 307
  • o třída 2. I – učebna č. 308
  • o třída 3. L – učebna č. 207

Těšíme se na setkání s Vámi. 

Ing. Renáta Vajsarová