Potěšení pro seniory

Žáci třídy 3. L oboru cukrář a pekař připravili drobnou pozornost pro obyvatele Domova seniorů Trutnov.

Společně upekli linecké cukroví, ze kterého vytvořili drobné balíčky, které doplnili o vlastnoručně vyrobená přáníčka k Vánocům. Zároveň připravili překvapení v podobě osobního dopisu pro babičky a dědečky. Žáci vše předali sociální pracovnici paní Kateřině Topalovské, která vše odevzdala klientům. Jsme rádi, že jsme měli možnost potěšit trutnovské seniory v této nelehké době. 

Přejeme všem obyvatelům a zaměstnancům Domova seniorů, jejichž práce si nesmírně vážíme, klidné vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2021.

Pavlína Kašparová, tř. učitelka