Škola obdržela certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce Fondu Sidus

Již několik let za sebou se daří odloučenému pracovišti v Teplicích nad Metují přispět do veřejné sbírky na pomoc zdravotně postiženým dětem v procesu léčby a rehabilitace a ke zlepšení kvality jejich běžného života.

Přispět do sbírky mohli žáci i učitelé koupí propisky s mottem Měním sebe, měním svět. Změnou svého myšlení a chování můžeme měnit společnost okolo nás. Poděkování patří Bc. Naděžde Stillerové, která se pravidelně organizace této sbírky na škole věnuje a také všem, kteří sbírku finančně podpořili.

certifikát k nahlédnutí zde

Ing. Renáta Vajsarová