Soutěž - Truhlář 2023

Dne 18.1. 2023 se žáci naší školy, Vadim Dovhii a Filip Schejbal, z prvního ročníku oboru Truhlář, zúčastnili soutěže regionálního kola pro Královéhradecký a Pardubický kraj na Střední škole technické v České Třebové.

Úkolem soutěže byla výroba svícnu na čajové svíčky pomocí ručního nářadí.

Zadání bylo připraveno pro žáky 2. ročníku, ve kterém se nám soutěžní tým nepovedl sestavit, proto jsme se soutěže zúčastnili s žáky 1. ročníku. Přestože naši žáci měli méně zkušeností, zvládli výrobek včas dokončit a umístit se na 8. a 12. místě z celkového počtu 13 soutěžících.

Celá akce byla organizátory velice dobře připravená. Byl to pro nás zajisté veliký přínos ve formě zkušeností, nových informací a navázání kontaktů s doprovody družstev a zástupci prezentujících firem.

          

Pavell Šrůtek,

Učitel odborného výcviku