Soutěž Tesař 2023

Ve dnech 11. 1. - 12. 1. 2023 se na Střední škole řemeslné v Jaroměři zúčastnili žáci naší školy, Miroslav Kukáň a Samuel Károly, z druhého ročníku oboru Tesař, soutěže oblastního kola pro Čechy – Tesař 2023.

Vyhlašovatelem soutěže byl Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR.

Zadáním soutěže byla výroba modelu trojboké konstrukce střechy se třemi nárožími ve společném sběžišti a třemi námětky různě situovanými za pomoci ručního tesařského nářadí. Samotné praktické části předcházel vědomostní tests tematickými otázkami.

Zadání bylo připraveno pro žáky 3. ročníku, ve kterém se nám soutěžní tým nepovedlo sestavit, proto jsme se soutěže zúčastnili s žáky 2. ročníku. Přestože naši žáci měli méně zkušeností a jak teoretická, tak i praktická část byla pro ně zcela nová, zvládli výrobek včas dokončit a umístili se na 10. místě ze 13 družstev. 

Po soutěžní části následovala prezentace podstřešních folií podniku Juta a. s. a přednáška o dřevostavbách firmy 3AE s. r. o., a pak už přišlo na řadu vyhlašování výsledků letošní soutěže. 

Celá akce byla organizátory velice dobře připravená a zajisté byla pro naše žáky i nás velkým přínosem ve formě zkušeností, nových informací a navázání kontaktů s doprovody družstev a se zástupci prezentujících firem. 

Vedoucí exkurze Jaroslav Hák