Sportovní turistický kurz - pracoviště Teplice n/M

v rámci turistického kurzu žáci druhých ročníků naší Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie z Teplic nad Metují navštívili v pondělí 26.6. teplické dobrovolné hasiče.

Kromě základních informací týkajících se chodu organizace žáci také měli možnost seznámit se s technikou, ochrannými pomůckami nebo například s vybavením hasičských aut. S nadšením si vyzkoušeli práci s hadicí nebo si oblékli kompletní hasičský ochranný oděv. Celé dopoledne pak bylo zakončeno překážkovou soutěží.

Akce se žákům velmi líbila, a proto bych tímto chtěla poděkovat všem zúčastněným hasičům, kteří nám věnovali několik hodin svého volného času. Přeji Vám hodně zdraví, co nejméně výjezdů a všechny vždy se šťastným koncem.

Vlasta Drobná