V síti

7. 10. 2020 jsme navštívili kino Vesmír v Trutnově. Zhlédli jsme se 113 žáky naší školy dokument „V síti“, který pojednává o riziku zneužívání sociálních sítí.

Pro větší efektivitu následovala přednáška vrchního inspektora Policie ČR.  Ten potvrdil velké nebezpečí komunikace s neznámými osobami na sociálních sítích za účelem seznámení a následného vydírání mladistvých a dětí. Vysvětlil  problém z hlediska legislativy a možností řešení. Film a následnou besedu jsme žákům uhradili prostřednictvím mimořádných účelových prostředků od Královéhradeckého kraje v rámci etického projektu Jsme na jedné lodi III. Na odkaze zde můžete zjistit nejen podrobnosti o filmu, ale také důležité informace pro děti, rodiče nebo učitele k dané problematice.

V současné době trávíme všichni velkou část dne u PC, někteří sami pouze s PC nebo chytrým telefonem. Věříme, že se naši studenti mezi hodinami distanční výuky raději protáhnou, nebudou komunikovat s neznámými zdroji ani otvírat podezřelé nevyžádané zprávy. 

Děkujeme za možnost navštívit kino těsně před uzavřením škol, velký dík patří též vrchnímu inspektorovi PČR panu nprap. Lukáši Vincencovi.

Školní poradenské pracoviště (Mgr. Radka Mikundová, Ing. Renáta Vajsarová, Ing. Eva Dvořáková)