Workshop v knihovně

Se třídou 1.H jsme navštívili Městskou knihovnu v Teplicích nad Metují, kde nás čekal pestrý program.

Žáci se dozvěděli, jak knihovna funguje, jaké druhy literatury si může čtenář vypůjčit, jakým stylem vyhledávat, aby člověk našel to, co právě potřebuje, i když nezná název publikace, atd. „Knihy už nejsou řazeny klasicky pouze podle abecedy nebo autora, ale mnohem přehledněji, například podle žánru“, říká Věra Prokopová, která si pro žáky připravila zábavné dopoledne s knihou. „My tady kromě knih, časopisů nebo přístupu na internet půjčujeme také společenské hry, což není zcela běžné,“ prozradila dále paní knihovnice.

Druhá část spočívala v samostatné studentské práci. Každý žák si vylosoval jednoho regionálního autora a dle daných pokynů musel o něm shromáždit řadu informací, které posléze prezentoval před ostatními. Nutno podotknout, že měl k dispozici pouze knihy, které si sám vyhledal, tedy bez pomoci internetu.  Dopoledne s knihami bylo příjemné a inspirující. A jak to viděli někteří žáci, to dokládají následující odpovědi…

Kája

…“Bavily mě hodně všechny aktivity, a hlavně jsem se dozvěděla mnoho informací o regionálních autorech“…. 

Dan

…“Nejprve jsem si myslel, že mě práce v knihovně bavit nebude, ale opak byl pravdou. Velmi mě bavilo vyhledávání v knihách a nacházení nových informací“…

Matěj Š.

…“Mně se líbila spolupráce s paní knihovnicí. Bylo to velice zajímavé a poučné. Hodně jsem si to užíval“…

Mgr. Vlasta Drobná, třídní učitelka