Aktuality z domovů mládeže

Historie Historie:

Akce DM Trutnov v září 2020

Začátek měsíce září byl ovlivněn příchodem nových žáků, kteří se postupně seznamovali se spolužáky, s vychovateli, s pravidly domova mládeže a s dalšími pro ně novými věcmi.

Prosba o součinnost

Prosba o součinnost

Vážení rodiče, situace se šířením koronaviru a následným vyhlášením nouzového stavu je komplikovaná a náročná v celé republice. A to se samozřejmě týká také naší školy.

Uzavření Střední školy gastronomie a služeb

Uzavření Střední školy gastronomie a služeb

Vážení rodiče, vážení žaci, od středy 11.03.2020 bude uzavřena Střední škola gastronomie a služeb v Trutnově i v Teplicích nad Metují.

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření

Akce DM Trutnov v lednu 2020

Akce DM Trutnov v lednu 2020

Po Novém roce jsme uklidili vánoční výzdobu a navštívili nás tři králové, protože probíhala dobročinná Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Zazpívali nám několik písní s doprovodem malého strunového nástroje a od vychovatelů dostali do kasičky příspěvek.

Akce DM Trutnov v prosinci 2019

Akce DM Trutnov v prosinci 2019

Prosinec 2019 na DM v Trutnově voněl vánoční atmosférou.

Akce DM Trutnov v listopadu 2019

Akce DM Trutnov v listopadu 2019

Měsíc listopad byl velice zajímavý.

Cestopisná přednáška o cestě po Svaté zemi byla poučná

Žáci Domova mládeže Teplice nad Metují navštívili 20. listopadu přednášku o státě Izrael, kterou si pro návštěvníky připravil cestovatel Aleš Kohl. Akce se konala pod záštitou Městské knihovny Teplice nad Metují v přednáškovém sále místní základní školy.

Žáci z Domova mládeže navštívili divadelní představení

Dne 14. listopadu přijel do Teplic nad Metují divadelní soubor Temno z Týniště na Orlicí. Přivezl s sebou zajímavou hru s názvem Koule, která byla původně napsána jako hra rozhlasová. Až posléze upravena do divadelní podoby.

Akce DM Trutnov v říjnu 2019

Akce DM Trutnov v říjnu 2019

Babí léto přálo netradičním aktivitám v DM Trutnov.

Domov mládeže vyrazil za novými zážitky

Dne 23. října žáci z Domova mládeže navštívili Městský úřad v Teplicích nad Metují, kde se konala výstava s názvem Zdoňov na historických fotografiích, kterou uspořádala místní Městská knihovna.

Akce DM Trutnov v září 2019

Akce DM Trutnov v září 2019

Noví žáci si postupně zvykají na režim v domově mládeže. Poznávají nové kamarády a zaměstnance DM.

DM Trutnov v květnu a v červnu 2019

DM Trutnov v květnu a v červnu 2019

Během května a června 2019 odcházejí žáci z DM, protože skládají závěrečné zkoušky a maturitu.

Akce DM Trutnov v dubnu 2019

Akce DM Trutnov v dubnu 2019

Úklid, sport a Velikonoce

Akce na DM Trutnov v únoru 2019

Akce na DM Trutnov v únoru 2019

Měsíc únor je nejkratším měsícem v roce, ale v tomto školním roce byl ještě kratší o jarní prázdniny, které naše škola měla hned první týden v měsíci.

Akce DM Trutnov v lednu 2019

Akce DM Trutnov v lednu 2019

Symbolickým startem do nového roku byl sanitační úklid chladničky v kuchyňce a veškeré vánoční výzdoby.

Prosinec 2018 na DM v Trutnově

Prosinec 2018 na DM v Trutnově

Poslední měsíc roku 2018 byl vzhledem k vánočním prázdninám pracovně kratší, ale o to bohatší volnočasovými činnostmi žáků.

Listopad 2018 na DM Trutnov

Hlavní listopadovou akcí byl DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na DM Trutnov.

Drobnosti ze života žáků DM Teplice nad Metují - říjen 2018

V první polovině října ještě přálo žákům Domova mládeže pěkné počasí a mohli se věnovat hlavně venkovním aktivitám.

Činnost na DM Trutnov v říjnu 2018

Činnost na DM Trutnov v říjnu 2018

Příjemné podzimní počasí přálo aktivitám v přírodě

Drobnosti ze života žáků DM Teplice nad Metují září 2018

Měsíc září přivítal do Domova mládeže nové žáky. Letošní zvláštností je, že jsou zde ubytováni většinou žáci prvních ročníků.

Akce na DM v Trutnově - září 2018

Akce na DM v Trutnově - září 2018

Okamžitě po nástupu žáků do DM byli všichni žáci proškoleni o bezpečnosti a požární ochraně. Žákům byla rovněž vysvětlena pravidla chování v DM, neboť se mnohé změnilo novelou Vnitřního řádu domova mládeže.