Aktuality z domovů mládeže

Historie Historie:
Aktivity DM Teplice nad Metují – říjen 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – říjen 2022

Říjnový měsíc se z větší části nesl v duchu projektu 72 hodin do kterého jsme se přihlásili pod názvem „I němá tvář zaslouží pomoc“ .

Aktivity DM Teplice nad Metují – září 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – září 2022

Začátek školního roku jsme věnovali seznamování se mezi sebou a s životem v DM a okolím DM. K seznámení jsme využili kolektivních herních aktivit. Postupně jsme se sžívali s režimem života v DM a jeho pravidly.

Informace pro žáky k nástupu do DM v Trutnově

Příjezd do domova mládeže bude žákům umožněn dne 31. 8. 2022 (18:00 - 21:00 hod), pak následně 1. 9. 2022 od 8:00 hod. Po příjezdu obdrží žáci od vychovatelů Pokyny pro platbu za ubytování (č. účtu + variabilní symbol) a zájemci i přihlášku ke stravování.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – květen 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – květen 2022

V květnu jako by vše kolem nás ožilo. Zazelenala se tráva, rozkvetly ovocné stromy a ani keře nezůstaly pozadu.

Akce DM Trutnov v květnu 2022

Akce DM Trutnov v květnu 2022

V květnu jsme se žáky prožívali jejich zkouškové a maturitní období. To znamenalo upravit běžný režim chodu domova mládež a přizpůsobit se požadavkům žáků. Přesto jsme stihli do programu zahrnout mnoho různorodých akcí.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – duben 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – duben 2022

Počasí začátkem letošního dubna bylo nejchladnější za posledních devět let. Zima se navrátila v plné síle. Přišlo skutečné aprílové počasí.

Akce DM Trutnov v dubnu 2022

Akce DM Trutnov v dubnu 2022

V průběhu měsíce dubna jsme realizovali různorodé aktivity. Žáci se bavili a pracovali.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - březen 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - březen 2022

Třetí měsíc roku 2022 nás až nečekaně posunul k tak očekávanému jaru. Zprvu nám však zima ještě dávala na vědomí, že je tu s námi a nehodlala se jen tak rozloučit.

Akce DM Trutnov v březnu 2022

Akce DM Trutnov v březnu 2022

V průběhu měsíce března se žáci bavili mnohačetnými aktivitami jak v interiéru, tak i venku.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují -  leden, únor 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - leden, únor 2022

Hned na počátku nového roku 2022 jsme se opět museli potýkat s protiepidemickými opatřeními COVID 19. Lze konstatovat, že se nám v DM dařilo se nákaze vyhýbat, a tudíž jsme nebyli tolik limitováni při našich společných aktivitách.

Revolution train – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

Revolution train – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

Dne 8.11.2021 jsme měli to štěstí navštívit protidrogový vlak, který na své cestě po regionech České republiky zavítal i do Náchoda.

Činnost DM v Trutnově

Činnost DM v Trutnově

Kromě zábavy využili ubytovaní čas i na zvelebování okolí budovy DM.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují -  říjen 2021

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - říjen 2021

Říjnové počasí bylo opět přívětivé k jakýmkoliv venkovním aktivitám. Postupně se nám podařilo vyladit týdenní program aktivit s příchody ubytovaných studentů DM ze školy a praxe.

Činnost DM Trutnov v září 2021

Činnost DM Trutnov v září 2021

Tento měsíc byl ovlivněn příchodem nových žáků.

Život v Domově mládeže v Teplicích nad Metují v září 2021

Život v Domově mládeže v Teplicích nad Metují v září 2021

S počátkem školního roku 2021-2022 byl současně zahájen pobyt žáků naší školy v Domově mládeže v Teplicích nad Metují.

Konečně zpět na intru, hurá!

Konečně zpět na intru, hurá!

Začátkem měsíce května jsme se vzhledem k uvolnění covidové situace mohli vrátit k výuce odborné praxe ve školní restauraci a také být opět ubytováni v Domově mládeže. Zde jsme se společně účastnili různých aktivit.

Akce DM Trutnov v září 2020

Začátek měsíce září byl ovlivněn příchodem nových žáků, kteří se postupně seznamovali se spolužáky, s vychovateli, s pravidly domova mládeže a s dalšími pro ně novými věcmi.

Prosba o součinnost

Prosba o součinnost

Vážení rodiče, situace se šířením koronaviru a následným vyhlášením nouzového stavu je komplikovaná a náročná v celé republice. A to se samozřejmě týká také naší školy.

Uzavření Střední školy gastronomie a služeb

Uzavření Střední školy gastronomie a služeb

Vážení rodiče, vážení žaci, od středy 11.03.2020 bude uzavřena Střední škola gastronomie a služeb v Trutnově i v Teplicích nad Metují.

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

Nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 bylo Ministerstvem zdravotnictví České republiky nařízeno mimořádná opatření

Akce DM Trutnov v lednu 2020

Akce DM Trutnov v lednu 2020

Po Novém roce jsme uklidili vánoční výzdobu a navštívili nás tři králové, protože probíhala dobročinná Tříkrálová sbírka, kterou každoročně pořádá Charita ČR. Zazpívali nám několik písní s doprovodem malého strunového nástroje a od vychovatelů dostali do kasičky příspěvek.

Akce DM Trutnov v prosinci 2019

Akce DM Trutnov v prosinci 2019

Prosinec 2019 na DM v Trutnově voněl vánoční atmosférou.

Akce DM Trutnov v listopadu 2019

Akce DM Trutnov v listopadu 2019

Měsíc listopad byl velice zajímavý.

Cestopisná přednáška o cestě po Svaté zemi byla poučná

Žáci Domova mládeže Teplice nad Metují navštívili 20. listopadu přednášku o státě Izrael, kterou si pro návštěvníky připravil cestovatel Aleš Kohl. Akce se konala pod záštitou Městské knihovny Teplice nad Metují v přednáškovém sále místní základní školy.

Žáci z Domova mládeže navštívili divadelní představení

Dne 14. listopadu přijel do Teplic nad Metují divadelní soubor Temno z Týniště na Orlicí. Přivezl s sebou zajímavou hru s názvem Koule, která byla původně napsána jako hra rozhlasová. Až posléze upravena do divadelní podoby.