Aktuality z domovů mládeže

Historie Historie:
Akce v DM v Trutnově -  únor 2023

Akce v DM v Trutnově - únor 2023

Během února 2023 jsme v DM Trutnov tradičně prováděli úklid okolí budovy, při kterém jsme museli odklidit i několik větších větví spadlých ze stromů po silném větru.

Aktivity DM Teplice nad Metují – leden 2023

Aktivity DM Teplice nad Metují – leden 2023

Po vánočních svátcích se nám žáci vrátili zpět na internát odpočatí a plní energie. Začátkem měsíce jsme se rozhodli vyzdobit internát zimními obrazy, které nám žáci vytvořili. Oko návštěvníka internátu jistě zaujme široká škála použitých technik malby.

Akce DM Trutnov – leden 2023

Během měsíce ledna jsme v DM Trutnov se žáky nejprve provedli úklid vánoční výzdoby.

Akce DM Trutnov v prosinci 2022

V prosinci jsme se žáky připravovali masky ke svátku Mikuláše.

Aktivity DM Teplice nad Metují – prosinec 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – prosinec 2022

Poslední měsíc letošního roku jsme zahájili dnem otevřených dveří tzv. Gastrodnem. V budově DM měli návštěvníci možnost prohlédnout si prostory a vybavení DM. Po DM provázeli žáci prvního ročníku.

Aktivity DM Teplice nad Metují – listopad 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – listopad 2022

Listopad na DM probíhal v duchu aranžování, malování a vyrábění. V prvním týdnu jsme aranžovali suché vazby z přírodnin a vyzdobili restauraci.

Střípky z Domova mládeže v listopadu

Se žáky jsme navštívili zdejší krytý plavecký bazén a saunu

Činnost na DM v Trutnově během září a října 2022

Měsíce září a říjen jsou náročné po administrativní stránce nejen pro vychovatele, ale i pro žáky.

Aktivity DM Teplice nad Metují – říjen 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – říjen 2022

Říjnový měsíc se z větší části nesl v duchu projektu 72 hodin do kterého jsme se přihlásili pod názvem „I němá tvář zaslouží pomoc“ .

Aktivity DM Teplice nad Metují – září 2022

Aktivity DM Teplice nad Metují – září 2022

Začátek školního roku jsme věnovali seznamování se mezi sebou a s životem v DM a okolím DM. K seznámení jsme využili kolektivních herních aktivit. Postupně jsme se sžívali s režimem života v DM a jeho pravidly.

Informace pro žáky k nástupu do DM v Trutnově

Příjezd do domova mládeže bude žákům umožněn dne 31. 8. 2022 (18:00 - 21:00 hod), pak následně 1. 9. 2022 od 8:00 hod. Po příjezdu obdrží žáci od vychovatelů Pokyny pro platbu za ubytování (č. účtu + variabilní symbol) a zájemci i přihlášku ke stravování.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – květen 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – květen 2022

V květnu jako by vše kolem nás ožilo. Zazelenala se tráva, rozkvetly ovocné stromy a ani keře nezůstaly pozadu.

Akce DM Trutnov v květnu 2022

Akce DM Trutnov v květnu 2022

V květnu jsme se žáky prožívali jejich zkouškové a maturitní období. To znamenalo upravit běžný režim chodu domova mládež a přizpůsobit se požadavkům žáků. Přesto jsme stihli do programu zahrnout mnoho různorodých akcí.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – duben 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují – duben 2022

Počasí začátkem letošního dubna bylo nejchladnější za posledních devět let. Zima se navrátila v plné síle. Přišlo skutečné aprílové počasí.

Akce DM Trutnov v dubnu 2022

Akce DM Trutnov v dubnu 2022

V průběhu měsíce dubna jsme realizovali různorodé aktivity. Žáci se bavili a pracovali.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - březen 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - březen 2022

Třetí měsíc roku 2022 nás až nečekaně posunul k tak očekávanému jaru. Zprvu nám však zima ještě dávala na vědomí, že je tu s námi a nehodlala se jen tak rozloučit.

Akce DM Trutnov v březnu 2022

Akce DM Trutnov v březnu 2022

V průběhu měsíce března se žáci bavili mnohačetnými aktivitami jak v interiéru, tak i venku.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují -  leden, únor 2022

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - leden, únor 2022

Hned na počátku nového roku 2022 jsme se opět museli potýkat s protiepidemickými opatřeními COVID 19. Lze konstatovat, že se nám v DM dařilo se nákaze vyhýbat, a tudíž jsme nebyli tolik limitováni při našich společných aktivitách.

Revolution train – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

Revolution train – preventivní projekt založený na smyslovém prožitku a interaktivitě

Dne 8.11.2021 jsme měli to štěstí navštívit protidrogový vlak, který na své cestě po regionech České republiky zavítal i do Náchoda.

Činnost DM v Trutnově

Činnost DM v Trutnově

Kromě zábavy využili ubytovaní čas i na zvelebování okolí budovy DM.

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují -  říjen 2021

Společné aktivity v Domově mládeže v Teplicích nad Metují - říjen 2021

Říjnové počasí bylo opět přívětivé k jakýmkoliv venkovním aktivitám. Postupně se nám podařilo vyladit týdenní program aktivit s příchody ubytovaných studentů DM ze školy a praxe.

Činnost DM Trutnov v září 2021

Činnost DM Trutnov v září 2021

Tento měsíc byl ovlivněn příchodem nových žáků.

Život v Domově mládeže v Teplicích nad Metují v září 2021

Život v Domově mládeže v Teplicích nad Metují v září 2021

S počátkem školního roku 2021-2022 byl současně zahájen pobyt žáků naší školy v Domově mládeže v Teplicích nad Metují.

Konečně zpět na intru, hurá!

Konečně zpět na intru, hurá!

Začátkem měsíce května jsme se vzhledem k uvolnění covidové situace mohli vrátit k výuce odborné praxe ve školní restauraci a také být opět ubytováni v Domově mládeže. Zde jsme se společně účastnili různých aktivit.

Akce DM Trutnov v září 2020

Začátek měsíce září byl ovlivněn příchodem nových žáků, kteří se postupně seznamovali se spolužáky, s vychovateli, s pravidly domova mládeže a s dalšími pro ně novými věcmi.