Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, příspěvková organizace je zapojena do systému managementu hospodaření s energií v organizacích KHK.