Střední škola gastronomie a služeb je zapojena do sysému managementu hospodaření s energií v organizacích KHK.