Odborný výcvik potravinářských oborů

Odborný výcvik pro obory cukrář a pekař

Cukrář - probíhá ve školní cukrárně, Úpická 160, 541 01 Trutnov (sklepní prostory Domova mládeže)

                pod vedením učitelky odborného výcviku Andrei Pichové a Terezy Ševcové  kontakt 736 664 016

Pekař - probíhá ve školní pekárně, Volanovská 243, 541 01 Trutnov (dílna je přímo v areálu školy)
               pod vedením učitelky odborného výcviku Miloslavy Levkové kontakt 724 896 156

 

Pracovní oděvy 

informace o pořízení pracovních oděvů najdete zde


Pracovní doba žáků:                    

1. ročník

6 hodin

2. ročník

7 hodin

3. ročník

7 hodin


Do pracovní doby není počítána povinná třicetiminutová přestávka na hlavní jídlo. Žáci mohou pracovat o sobotách, nedělích, svátcích i prázdninách, pokud je jim náhradou uděleno na pracovišti volno v pracovní dny. Škola si vyhrazuje právo měnit pracoviště v průběhu školního roku z  organizačních důvodů, nebo když to vyžaduje odborný růst ve zvoleném oboru. Pracovní dobu určuje učitel odborného výcviku/ instruktor podle potřeby provozu v souladu se školskými předpisy.

Žák je povinen na pracovišti denně odebírat stravu.


Žák dochází na pracoviště předpisově oblečený, čistý, s upraveným zevnějškem, nehty na rukou musí být krátce ostříhané, nenalakované (vyhláška č. 137/2004 Sb.), povolené nejsou ani gelové nehty. Na pracovišti odborného výcviku musí mít žák platný zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství.

V souladu s Metodickým pokynem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků
ve školách a školských zařízeních čj.: 37014/2005-25, čl. 11 odst. (3) musí žák při odborném výcviku odkládat na určené místo ozdobné předměty a jiné předměty, jako náramky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky aj. Žák se bez odložení uvedených předmětů odborného výcviku nesmí zúčastnit.