Závěrečná zkouška

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

KONCEPCE ZZ 2024  

Závěrečná zkouška ve školním roce 2023/2024 se skládá z

                            Písemná zkouška:  trvá 240 minut

                            Praktická zkouška: koná se ve dvou dnech á 7 hodin,  podkladem pro praktickou zkoušku  je zpracovaná Samostatná odborná práce (obor Pekař SOP nekoná) 

                            Ústní zkouška: odborné předměty a otázky ze světa práce, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut,  zkouška trvá nejdéle 15 minut   

                                                       součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout

ŘÁDNÝ TERMÍN ZZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

·         Písemná zkouška 3. června 2024

          Praktická zkouška  4.  – 14. 6. 2024  v Teplicích nad Metují, Trutnov - podle oborů a rozpisu v koncepci, potřebný inventář lze zapůčit na základě vyplněné žádanky

·         Ústní zkouška  19. června 2024 - gastronomické obory v Teplicích nad Metují, budova školy, učebna č. 108, obor Cukrář a Pekař 20.  6. 2024 v budově školy v ulici Pražská v Trutnově

            ***************************************************************************************************************************   

Samostatná odborná práce (SOP)

Na základě vylosovaného tématu a podrobného zadaní vypracuje žák SOP. Dílčí úkony konzultuje se svým vedoucím práce, jeho připomínky je žák povinnen do práce zapracovat.

Losováni žáků třída 3. A3. I

Seznam témat pro všechny obory

zadání Kuchařzadání Číšník, barman, zadání cukrář

ŠABLONA_SOP

kalkulační list pro míchaný nápoj

kalkulační list na pokrmy   kalkulační list na dort   kalkulační list na zákusky

žádanka na suroviny

potvrzení o bezinfekčnosti