Závěrečná zkouška

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku studia.

KONCEPCE ZZ 2022  změna termínů pro obor Kuchař - číšník

Závěrečná zkouška ve školním roce 2021/2022 se skládá z

                            Písemná zkouška:  trvá 240 minut

                            Praktická zkouška: koná se ve dvou dnech á 7 hodin,  podkladem pro praktickou zkoušku  je zpracovaná Samostatná odborná práce (obor Pekař SOP nekoná) 

                            Ústní zkouška: odborné předměty a otázky ze světa práce, příprava ke zkoušce nejméně 15 minut,  zkouška trvá nejdéle 15 minut   

                                                       součástí ústní zkoušky jsou otázky ze světa práce, jejich anotaci si můžete stáhnout

ŘÁDNÝ TERMÍN ZZ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

·         Písemná zkouška 1. června 2022

          Praktická zkouška  1.  – 15. 6. 2022  v Teplicích nad Metují, Trutnov - podle oborů a rozpisu v koncepci, potřebný inventář lze zapůčit na základě vyplněné žádanky

·         Ústní zkouška  20. června 2022 - gastronomické obory v Teplicích nad Metují, budova školy, učebna č. 108, obor Cukrář a Pekař 22.  6. 2022 v budově školy v ulici Volanovká v Trutnově

            ***************************************************************************************************************************   

Samostatná odborná práce (SOP)

Na základě vylosovaného tématu a podrobného zadaní vypracuje žák SOP. Dílčí úkony konzultuje se svým vedoucím práce, jeho připomínky je žák povinnen do práce zapracovat.

Seznam témat pro 3.A;seznam témat pro 3. L; losování témat ve tříde 3. A;  losování témat ve tříde 3. L;

zadání Kuchař ,  zadání Číšník, barman , zadání cukrář

ŠABLONA_SOP

kalkulační list pro míchaný nápoj

kalkulační list na pokrmy

potvrzení o bezinfekčnosti