Maturitní zkouška

MZ 2020/2021

Obecné informace k MZ_POZOR ZMĚNA TERMÍNŮ

MŠMT vydalo dne 15. března 2021 Opatření obecné povahy, kterým mění termíny a podobu letošní maturitní zkoušky. Podrobnosti najdete zde.

shrnutí změn:

 • Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat MZ v oboru Hotelnictví.
 • termíny MZ:
  • praktická MZ - 26. - 28. 4. 2021
  • písemné MZ z ČJL a CIJ - zrušeny
  • didaktické testy:
   • řádný termín - 24. - 26. 5. 2021 (nové jednotné zkušební schéma)
   • mimořádný termín - 7. - 9. 7. 2021 (pouze ti žáci, kteří prokáží v řádném termínu karanténu či izolaci z důvodu Covid-19)
  • ústní zkoušky - 7. - 11. 6. 2021
 • Nabídka profilových zkoušek pro obor Hotelnictví
 • školní seznam literárních děl  pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl, minimálně dvěma literárními díly mu - sí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Oblasti výběru:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
 • Školní seznam literárních děl odevzdají žáci nejpozději do 30. 4. 2021!!
 • seznam témat k ústní zkoušce z anglického jazyka
 • !!!!!!DO 30. 4. 2021 ŽÁK PÍSEMNĚ OZNÁMÍ ŘŠ, ZDA VYKONÁ ČI NEVYKONÁ ÚSTNÍ ZKOUŠKU Z ČJL a CIJ (Písemné sdělení ŘŠ je možné zaslat poštou či mailem)