Maturitní zkouška

MZ 2022/2023_jarní termín

 termíny MZ:

  • praktická MZ - 24. - 26. 9. 2023
  • DT, písemné MZ z ČJL a CIJ - 2. -12. 5. 2022 (přesné termíny budou upřesněny)
  • svatý týden - 9. - 12. 5. 2023
  • ústní zkoušky - 22. - 26. 5. 2023
 • školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl, minimálně dvěma literárními díly mu - sí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Oblasti výběru:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
 • Školní seznam literárních děl odevzdají žáci nejpozději do 31. 3. 2023 (odevzdaný seznam je platný i pro podzimní termín)
 • seznam témat k ústní zkoušce z anglického jazyka 

 podrobnosti k MZ + kritéria hodnocení zde