Maturitní zkouška

MZ 2020/2021

Obecné informace k MZ

Ve školním roce 2020/2021 bude probíhat MZ v oboru Hotelnictví.

 • Nabídka profilových zkoušek pro obor Hotelnictví
 • Ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl  pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl, minimálně dvěma literárními díly mu - sí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Oblasti výběru:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
 • Školní seznam literárních děl odevzdají žáci nejpozději do 31. 3. 2021.
 • Ředitelka školy zveřejnila seznam témat k ústní zkoušce z anglického jazyka
 • termíny MZ:
  • praktická MZ - 26. - 28. 4. 2021
  • písemné MZ z ČJL a CIJ - zrušeny
  • didaktické testy 
   • řádný termín - 3. - 5. 5. 2021
   • mimořádný termín - 14. - 16. 6. 2021 (pouze ti žáci, kteří prokáží v řádném termínu karnténu či izolaci z důvodu Covid-19)
  • ústní zkoušky - 17. - 21. 5. 2021
 • pozor změny v legislativě pro školní rok 2020/2021 - více na https://maturita.cermat.cz/menu/pravni-predpisy