Maturitní zkouška

MZ 2023/2024_jarní termín

 termíny MZ:

  • praktická MZ - 22. - 24. 4. 2024
  • DT, písemné MZ z ČJL a CIJ - 2. -7. 5. 2024 (přesné termíny budou upřesněny)
  • svatý týden - 13. - 17. 5. 2024
  • ústní zkoušky - 20. - 24. 5. 2024
 • školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl, minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Oblasti výběru:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
 • Školní seznam literárních děl odevzdají žáci nejpozději do 31. 3. 2024 (odevzdaný seznam je platný i pro podzimní termín)
 • seznam témat k ústní zkoušce z anglického jazyka 

 podrobnosti k MZ + kritéria hodnocení (aktualizace květen 2024) zde

podrobnosti k MZ + kritéria hodnocení zde