Maturitní zkouška

MZ 2021/2022_podzimní termín

 termíny MZ:

  • praktická MZ - 13.9. 2022
  • písemné MZ z ČJL a CIJ - 14. 9. 2022 (ANJ od 8:00 hod, ČJL od 10:00 hod v učebně 108)
  • ústní zkoušky - 16. 9. 2022 (všichni maturanti se dostaví v 8:00 do budovy školy v Teplicích nad Metují, rozpis zde)
 • školní seznam literárních děl  pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury. Žáci ze seznamu vyberou 20 děl, minimálně dvěma literárními díly mu - sí být v seznamu zastoupena próza, poezie, drama; seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Oblasti výběru:
  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl
 • Školní seznam literárních děl odevzdají žáci nejpozději do 31. 3. 2022 (odevzdaný seznam je platný i pro podzimní termín)
 • seznam témat k ústní zkoušce z anglického jazyka 

 podrobnosti k MZ + kritéria hodnocení zde