Podmínky pro opravné (OZ) a doplňkové zkoušky (DZ) za 2. pololetí 2020/2021

 • DZ konají ti žáci, kteří nebyli ve 2. pololetí hodnoceni z některého předmětu nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný"
 • DZ se budou konat prezenční formou v termínech předem určených. Je povolena max. 1 opravná komisionální zkouška denně, počet DZ není omezen.
 • Pokud žák u náhradní (DZ) zkoušky neprospěje, může konat poté zkoušku opravnou.
 • Před doplňkovou zkouškou z ODV musí žáci doložit písemné potvrzení o napracovaných hodinách!!!

  rozpis DZ a OZ na pracovišti Teplice nad Metují: zde , odborný výcvik a napracování absence zde

         rozpis DZ a OZ na pracovišti Trutnov

 

Podmínky pro opravné (OZ) a doplňkové zkoušky (DZ) za 1. pololetí 2020/2021

závěrečné ročníky (tzn. 4. ročník oboru Hotelnictví, 3. ročníky učebních oborů)

 • OZ a DZ konají ti žáci, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z některého předmětu nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný"
 • Pokud o to žák požádá, tak se musí opravná nebo náhradní zkouška konat do
  - 31. května 2021(pro učební obory)
  - 31. března  2021 (pro maturitní obory) tj. před zahájením zkoušek na jaře 2021.
 • Nechce-li žák konat opravné či náhradní zkoušky do VÝŠE UVEDENÝCH termínů, OZNÁMÍ TUTO SKUTEČNOST ŘEDITELCE ŠKOLY PÍSEMNĚ NEJPOZDĚJI DO 7. BŘEZNA 2021, OZ a DZ  se pak konají nejpozději do 30. června (všechny obory). Žák následně koná ZZ či MZ až v podzimním termínu.
 • všechny OZ a DZ jsou komisionální, budou se konat v termínech určených ŘŠ prezenčně. Je povolena max. 1 opravná komisionální zkouška denně 
 • Pokud žák u náhradní zkoušky neprospěje, může konat poté zkoušku opravnou.
 • termíny OZ a DZ budou zveřejněny 8. 3. 2021

ostatní ročníky

 • DZ konají ti žáci, kteří nebyli v 1. pololetí hodnoceni z některého předmětu nebo byli hodnoceni stupněm "nedostatečný"
 • DZ se budou konat v termínech určených ŘŠ prezenčně. Je povolena max. 1 opravná komisionální zkouška denně, počet DZ není omezen.
 • Pokud žák u náhradní (DZ) zkoušky neprospěje, může konat poté zkoušku opravnou. 
 • Termíny DZ budou zveřejněny 8. 3. 2021
  • rozpis DZ a OZ na pracovišti Teplice nad Metují:
   • 1. ročník zde
   • 2. ročník zde
   • 3. ročník zde - aktualizováno
   • 4. ročník zde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  • rozpis DZ a OZ na pracovišti Trutnov: 
   • 1. ročník zde
   • 2. ročník zde
   • 3.  I zde - aktualizováno
   • 3.  J zde
   • 3. K zde - aktualizováno

 

Opravné, doplňkové a rozdílové zkoušky 2019/2020

Opravné zkoušky koná žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů.
Termín opravných zkoušek stanovuje ředitelka školy tak, aby byly vykonány nejpozději do konce příslušného školního roku.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez vážných důvodů nedostaví, neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák nebo zákonný zástupce žáka musí ředitelku školy požádat o prodloužení klasifikace.
Žák může v jeden den skládat jednu opravnou zkoušku.

 • přehled termínů - zde