Opravné zkoušky

Opravné zkoušky koná žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů.
Termín opravných zkoušek stanovuje ředitelka školy tak, aby byly vykonány nejpozději do konce příslušného školního roku.
Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez vážných důvodů nedostaví, neprospěl.
Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák nebo zákonný zástupce žáka musí ředitelku školy požádat o prodloužení klasifikace.
Žák může v jeden den skládat jednu opravnou zkoušku.

Doplňkové a rozdílové zkoušky 2019/2020

  • přehled termínů - zde