Podmínky pro opravné (OZ) a doplňkové zkoušky (DZ) za 2. pololetí 2022/2023

  • DZ konají ti žáci, kteří nebyli ve 2. pololetí hodnoceni z některého předmětu 
  • DZ se budou konat prezenční formou v termínech předem určených (viz rozpis níže)
  • OZ koná žák, který na konci 2. pololetí neprospěl nejvýše ze dvou povinných předmětů.
  • Je povolena max. 1 opravná komisionální zkouška denně, počet DZ není omezen.
  • Pokud žák u náhradní (DZ) zkoušky neprospěje, může konat poté zkoušku opravnou.
  • Žák, který nevykoná opravnou zkoušku úspěšně nebo se k jejímu konání bez vážných důvodů nedostaví, neprospěl.
  • Ze závažných důvodů může ředitelka školy žákovi stanovit náhradní termín opravné zkoušky, nejpozději do konce září následujícího školního roku. Žák nebo zákonný zástupce žáka musí ředitelku školy požádat o prodloužení klasifikace.
  • Před doplňkovou zkouškou z ODV musí žáci doložit písemné potvrzení o napracovaných hodinách!!!
  • rozpis DZ a OZ Praktické vzdělávání Gastronomických a potravinářských oborů     další informace k napracování absence v odborném výcviku
  • rozpis DZ a OZ na pracovišti Teplice nad Metují: zde - AKTUALIZOVÁNO!

         rozpis DZ a OZ na pracovišti Trutnov zde