Organizační pokyny

školní rok 2021/2022

informace pro budoucí první ročníky 

Organizační pokyny pro školní rok 2021/2022

školní rok 2020/2021

Seznamy učiva, které se nestihlo v důsledku mimořádných opatření probrat v loňském školním roce a bude tak přesunuto do letošního školního roku 2020/2021