Pronájmy Teplice nad Metují

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. nabízí v odloučeném pracovišti v Teplicích nad Metují možnost pronájmu školních prostor v době mimo vyučování

Pronajmout si můžete:

  • školní restauraci se sálem, kapacita 100 - 150 osob podle typu akce. Sál je vybavený audio a video technikou,
  • učebny o kapacitě 20 - 32 osob vybavené audio a video technikou, popř. interaktivní tabulí,
  • počítačové učebny s kapacitou 15 a 17 osob vybavené audio a video technikou.

V případě zájmu kontaktujte ředitelku školy Ing. Petru Jansovou na tel. 491 581 279 nebo 732 104 720.