Cukrář

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 29-54-H/01
Název RVP: Cukrář
Název ŠVP: Cukrář
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Trutnov

Jste kreativní a trpělivý s citem pro detail?

Máte bohatou fantazii a rádi děláte radost dětem i dospělým?  Cukrařina je dobrá volba! Zajímavé suroviny, moderní vybavení, mladí, nadšení a kreativní učitelé, kteří se neustále vzdělávají a sledují nové cukrářské trendy. Rádi soutěžíme a ukazujeme, co umíme veřejnosti. Naši absolventi naleznou uplatnění v prvotřídních cukrářských provozech a v hotelových podnicích s velmi příznivým platovým ohodnocením.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent se uplatní při výkonu povolání cukrář v pozici zaměstnance v menších a středně velkých výrobnách cukrářských výrobků, v hotelových cukrárnách a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských výrobků. Po nezbytném zapracování je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost. Absolvent zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu korpusů a cukrářských výrobků, zná obsluhu základního zařízení a údržbu strojů a zařízení v cukrářském provozu, efektivně využívá všechny surovinové a energetické zdroje, dodržuje při práci zásady správného hospodaření a nakládání s odpady v potravinářském průmyslu.

UČEBNÍ PLÁN                         

DALŠÍ INFORMACE