Obory s místem vzdělávání v Trutnově a v Teplicích nad Metují

Střední vzdělání s maturitní zkouškou, délka studia 4 roky

          ŠVP Hotelnictví pro život - zaměřené na ekonomiku a výuku cizích jazyků - místo vzdělávání Trutnov

          ŠVP Hotelnictví pro život - zaměřené na gastronomii - místo vzdělávání Teplice nad Metují 

Obory s místem vzdělávání v Teplicích nad Metují 

Střední vzdělání s maturitní zkouškou, nástavbové studium, délka studia 2 roky

         ŠVP Gastronomie pro život

Střední vzdělání s výučním listem, délka studia 3 roky

      ŠVP Gastronomie pro život - Kuchař, číšník

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře i číšníka v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy a nápoje. Ovládá základy jednoduché obsluhy. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního i odbytového střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta
k maturitní zkoušce.

      ŠVP Gastronomie pro život - Kuchař

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

      ŠVP Gastronomie pro život - Číšník, barman

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšníka, barmana v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení zajistil kvalifikovanou obsluhu a připravoval různé nápoje. Ovládá základy jednoduché a složité obsluhy. Je vybaven poznatky o nápojích, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz odbytového střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.