Hotelnictví

CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍHO OBORU

Kód oboru: 65-42-M/01

Název RVP: Hotelnictví

Název ŠVP: Hotelnictví pro život – vyučujeme v Teplicích nad Metují

Název ŠVP: Ekonomika a management hotelnictví - vyučujeme v Trutnově

Délka studia: 4 roky

Dosažené vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Možnost dalšího studia: VOŠ, VŠ

Místo vzdělávání: Teplice nad Metují, Trutnov

 Baví Vás komunikovat s lidmi? Máte kreativitu kuchaře, smysl pro detail a pečlivost manažera?

 Naučíte se vařit i obsluhovat hosty na světové úrovni. Zdokonalíte znalosti cizích jazyků a práce v zahraničí bude snadná. Naučíte se, jak řídit restauraci nebo hotel, takže se pak lehce uplatníte v jakémkoliv managementu. Získáte také znalosti, jak podnikat – takže si můžete založit vlastní podnik.

CO JE HOTELNICTVÍ?

Obor hotelnictví zahrnuje různé aspekty související s provozováním a správou hotelů, resortů, restaurací a dalších podobných zařízení. Některé z hlavních oblastí, které tento obor zahrnuje, jsou:

Management hotelů a resortů: Tento obor zahrnuje řízení hotelových a resortových podniků, včetně správy zaměstnanců, financí, strategického plánování, marketingu a reklamy

Provozování restaurací a kuchyní: Obor hotelnictví také zahrnuje provozování restaurací a kuchyní, včetně plánování menu, nákupu surovin, přípravy jídel, obsluhy hostů a správy personálu.

Hotelové a restaurační služby: Tento obor se zaměřuje na poskytování vynikajících služeb hostům, včetně ubytování, stravování, zábavy, výletů a dalších služeb, které mají hostům zajistit nezapomenutelný zážitek.

Turistický průmysl: Hotelnictví a turistika jsou úzce propojené obory. Obor hotelnictví proto zahrnuje také znalosti turistického průmyslu, včetně cestovního ruchu, turistických atrakcí a destinací, turistických služeb a podobně.

Event management: Jednou z oblastí hotelnictví je také event management, tedy organizování a správa různých akcí, jako jsou svatby, firemní akce, konference a podobně.

Wellness a SPA: V současné době jsou velmi populární wellness a SPA služby. Proto v oboru hotelnictví najdeme také oblast, která se zabývá správou a provozováním wellness a SPA center v hotelech a resortech.

Tyto oblasti spolu tvoří celkovou strukturu oboru hotelnictví, který se zaměřuje na poskytování kvalitních služeb v hotelovém a turistickém průmyslu.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Obor 65-42-M/01 Hotelnictví připravuje absolventy k výkonu nižších a středních manažerských pozic v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu.
Poznatky z technologie a obsluhy spolu s praktickými cvičeními a odbornou praxí vytvářejí solidní základ k tomu, aby se v dané problematice dokázali dobře orientovat a mohli po relativně krátké době řídit práci jiných. Maturitní zkouška v oboru jim rovněž umožňuje, aby ve zkráceném studiu získali výuční list v oboru kuchař nebo číšník a tím výrazně zvýšili svou pracovní prestiž. Jsou vybaveni znalostmi potřebnými k podnikání i k práci v zahraničí. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta na vysokou školu.

OČEKÁVANÉ KOMPETENCE ABSOLVENTA


Žák je během vzdělávání veden k tomu, aby si postupně dokázal poradit s jednoduššími i složitějšími situacemi. Míra úspěšnosti je dána tím, jak vnímá spoluodpovědnost za své vzdělání. Pokud je v tomto bodě aktivní, může do občanského i pracovního života vstoupit náležitě připravený. Znamená to, že se například bude umět učit, bude vědět, že si své postavení udrží jen dalším průběžným vzděláváním, vytvoří si odpovědný vztah k sobě i druhým, zbaví se předsudků a zjednodušujících stereotypů a podobně. Úplný výčet atributů jeho osobnosti přináší připojený přehled klíčových a odborných kompetencí /včetně jejich dílčích podob/.

UČEBNÍ PLÁN - TEPLICE NAD METUJÍ     

učební plán - TRUTNOV     

    
DALŠÍ INFORMACE