Instalatér

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 36-52-H/01
Název RVP: Instalatér
Název ŠVP: Instalatér
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Trutnov

 Láká tě pracovat rukama, umět montovat topení a vodoinstalace?

 

Chceš vědět, co to je "bimbrc", "francouzák" nebo "sviňák"? Slyšel jsi už někdy věty jako "Zatemuj ten vint fitinky pomocí Stalinových fousů" a chtěl jsi vědět, co se tím myslí? Pak přijď studovat k nám velmi perspektivní řemeslo instalatérské!!!

Naučíš se svařovat, pájet a lisovat, pracovat s projektovou dokumentací a připevňovat a izolovat potrubí. Naučíš se zavést rozvody plynu, topení a vody.

A především si v rámci studia můžeš udělat různé specializované zkoušky např. na polyfúzní svařování plastů nebo svařování oceli.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent oboru vzdělání instalatér je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání instalatér a topenář na pozicích: montér vnitřního rozvodu vody a kanalizace, topenář a montér vnitřního rozvodu plynu. Absolvent montuje, opravuje a provádí údržbářské práce na systémech vnitřních rozvodů studené a teplé vody, kanalizace, topení, vnitřních rozvodů plynu včetně montáže armatur, zařizovacích předmětů a spotřebičů, vzduchotechnických zařízení a rozvodů. Absolventi jsou připraveni k získání svářečských certifikátů pro ocel, plast a lisované spoje. Absolvent se bude moci uplatnit nejenom v pozici zaměstnance, může vykovávat rovněž vlastní podnikatelské aktivity, po získání nezbytné praxe v oboru. Získané vzdělání splňuje základ pro další vzdělávání v systému celoživotního vzdělávání.

UČEBNÍ PLÁN        

DALŠÍ INFORMACE