Kuchař

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 65-51-H/01
Název RVP: Kuchař-číšník
Název ŠVP: Gastronomie pro život – Kuchař
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Teplice nad Metují

Máte rádi jídlo a nebojíte se experimentovat?

Vždy Vás to táhlo do kuchyně a objevování nových chutí Vám přijde jako samozřejmost? Sledujete pořad Masterchef a víte, kdo je Gordon Rampsay nebo Zdeněk Polreich? Rádi byste poznali kouzlo ostrého nože, vaření a kombinace chutí na tradiční gastronomické škole, která vychovala nejednoho mistra! Během vzdělávání se naučíte praktické dovednosti, které Vám umožní uplatnit se ve všech možných typech restauračních a gastronomických zařízení. Naši studenti dokáží pracovat všude – od školní kuchyně až po hotelovou jídelnu či profesionální mezinárodní restauraci. Navíc se naučíte i veškerou potřebnou teorii, bez které nemůžeš v dnešním světě moderní gastronomie fungovat. Zahraniční kuchyně budete objevovat při mezinárodní stáži přímo v restauracích cizí země.

CO DĚLÁ KUCHAŘ?

Kuchař je někdo, kdo vaří jídlo. Když se řekne "kuchař", tak si většina lidí představí muže nebo ženu v kuchyni, který míchá hrnce a pánve a připravuje skvělé jídlo pro lidi. Kuchaři musí umět používat různé nástroje a znát různé techniky vaření, aby si mohli připravit různá jídla. Někteří kuchaři pracují v restauracích, jiní ve školních jídelnách nebo nemocnicích, ale všichni mají jedno společné - chtějí, aby jídlo, které připravují, bylo chutné a zdravé.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

 UČEBNÍ PLÁN

POPIS UČEBNÍHO OBORU

Příprava zahrnuje teoretické a praktické vyučování, které se organizuje formou odborného výcviku. Cyklus je čtrnáctidenní, dva týdny jsou žáci ve škole, dva týdny na pracovišti praktického vzdělávání.
Tříletý učební obor je koncipován jako samostatný obor profesní přípravy pro úsek technologie přípravy jídel a obsluhy v pohostinství se všeobecným přehledem po celé oblasti společného stravování a se základními předpoklady pro vykonávání obchodně podnikatelských aktivit v oboru.

Další informace.