Pekař

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 29-53-H/01
Název RVP: Pekař
Název ŠVP: Pekař
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Trutnov

Jste tvůrčí a máte rádi vůni čerstvého chleba?

Chcete pracovat v teplém prostředí?  Pekařina je dobrá volba! Zajímavé suroviny, moderní vybavení, nadšení a kreativní učitelé, kteří se neustále vzdělávají a sledují nové trendy. Rádi soutěžíme a ukazujeme, co umíme veřejnosti. Naši absolventi naleznou uplatnění v prvotřídních pekárnách i ve velkých pekařských provozech.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent se uplatní při výkonu povolání pekař v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých pekárnách a obchodních zařízeních zabývajících se prodejem pekařských výrobků. - Absolvent zpracovává základní suroviny, pomocné látky a přísady pro výrobu pekařských výrobků. - Absolvent řídí technologické procesy při výrobě chleba a běžného a jemného pečiva. - Absolvent zná obsluhu, základní seřízení a údržbu strojů a zařízení v pekárnách. - Absolvent se může po absolvování závěrečných zkoušek ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů, případně po získání maturitní zkoušky pokračovat ve studiu vysokoškolském. - Absolvent je po nezbytném zapracování rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

UČEBNÍ PLÁN                    

DALŠÍ INFORMACE