Truhlář

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 33-56-H/01
Název RVP: Truhlář
Název ŠVP: Truhlář
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Trutnov

Voní ti dřevo? Staň se truhlářem. Co musí umět? truhlář? 

Truhlář samostatně vyrábí a opravuje nábytek, průmyslové výrobky ze dřeva, stavebně-truhlářské výrobky a konstrukce. Konstrukční materiál zpracovává vysoušením, plastifikací a laminováním. Vybírá vhodný materiál, rýsuje, rozměřuje a rozkresluje jednotlivé truhlářské prvky. Ručně i strojně opracovává jednotlivé prvky, ať už ze dřeva nebo připravených polotovarů na bázi dřeva nebo umělých hmot (řezáním, hoblováním, broušením, vrtáním nebo frézováním). Vytvořené výrobky včetně beden, palet a sudů montuje i demontuje, jakož i opravuje v celém rozsahu truhlářských výrobků.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent oboru vzdělání truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se při výkonu povolání truhlář zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých nebo malých firmách a živnostech. Po získání nezbytné praxe v oboru je připraven i pro samostatnou podnikatelskou činnost. Absolvent ovládá základní odborné práce ve výrobě nábytku a bytového zařízení, stavebně truhlářských výrobků, provádí opravy a renovace, pracovní činnosti v oblasti montáže výrobků, osazování výrobků v objektech, kontroly a jakosti výrobků. Absolvent prakticky aplikuje získané dovednosti a vědomosti ve specifických podmínkách.

UČEBNÍ PLÁN      

DALŠÍ INFORMACE