3. kolo_výsledky 

všechny obory

Nepřijatí uchazeči budou informováni neprodleně písemně poštou. 

Přijatí uchazeči musí odevzdat zápisový lístek na škole (nebo poslat poštou na adresu školy), do 30. září 2022.