Zedník

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

Kód oboru: 36-67-H/01
Název RVP: Zedník
Název ŠVP: Zedník
Délka studia: 3 roky
Dosažené vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Možnost dalšího studia: nástavbové studium k získání maturitního vysvědčení

Místo vzdělávání: Trutnov

Umět postavit dům? Co vše musí umět zedník?

Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravy povrchů, zejména použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových desek, umělého a přírodního kamene. Připravuje maltu a beton, upravuje stavební materiál (seká cihly a tvárnice). Vytváří základy staveb, rozměřuje a staví nosné a nenosné vnitřní i vnější příčky a zdi, vytváří kvelby, překlenutí různých otvorů, omítky a fasády. Zedník také staví komíny, krby, pece a další žárotechnická zařízení, stejně tak provádí běžné hydroizolace a tepelné izolace, lité podlahy, novostavby, rekonstrukce a opravy betonových dlažeb, obkladů a mozaik.

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA V PRAXI

Absolvent oboru vzdělání zedník je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance. Má vytvořeny i předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých materiálů, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při stavbách budov. Dále může plnit pracovní úkony při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb.

UČEBNÍ PLÁN         

DALŠÍ INFORMACE