Dokumenty

Koncepce rozvoje školy

  • Koncepce rozvoje školy na období 2024-2030
  • Koncepce rozvoje školy na období 2018-2023

Výroční zprávy

Řády 

Školní řád + etický kodex řemeslné oboryetický kodex gastronomické obory

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád školní jídelny Teplice nad Metují

Vnitřní řád školní jídelny Trutnov

Vnitřní řád výdejny Pražská