O nás

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. se sídlem v Trutnově a odloučeném pracovišti v Teplicích nad Metují vznikla 1. 7. 2018 splynutím škol Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují a Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Dva roky působila pod názvem Střední škola gastronomie a služeb, od 1. 9. 2020 má nový název. Pro nově vznikající subjekt je velmi důležitým předpokladem úspěchu atraktivita nabízených oborů, zajímavé, s tradicí spojené jméno školy a kvalitně vypracovaná koncepce rozvoje.

Na pracovišti Teplice nad Metují se vyučují výhradně gastronomické obory Hotelnictví, Gastronomie a Kuchař-číšník. Na pracovišti Trutnov se kromě gastronomických oborů vyučují i perspektivní tříleté stavební obory (Truhlář, Tesař, Zedník a Instalatér) a tříletý obor Cukrář a Pekař, které jsou pro oblast Trutnovska nezbytné. 

Příležitostí pro rozvoj nové organizace bude využití moderního materiálně technického vybavení v Teplicích nad Metují jako základ pro teoretickou výuku a využití zavedeného pracoviště školní restaurace v Trutnově jako základ pro praktické vyučování gastronomických oborů. Neméně důležité je i využití dobrého jména teplické školy v očích odborné gastronomické veřejnosti. 

Samostatnou kapitolou vzdělávání ve škole tvoří stavební obory, které mají na pracovišti Trutnov výborné zázemí pro praktické i teoretické vzdělávání. Zároveň patří i mezi tzv. "podporované obory", což znamená, že žáci oboru Tesař, Instalatér Zedník dostávají od zřizovatele školy (Královéhradecký kraj) za splnění určitých podmínek motivační stipendium  ve výši 300,-- až 500,-- Kč/měsíc, dále také mohou ve 2. pololetí příslušného školního roku získat za výsledky v 1. pololetí jednorázové prospěchové stipendium ve výši  500,-- až 3000,-- Kč.