Projekty

Výzva č. 02_18_065 pro Šablony pro SŠ a VOŠ II - MRR v prioritní ose 3 OP 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Číslo výzvy: 02_18_065, 

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

název "Šablony SŠGS 2019 - aktivity pro školu a DM"
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016708
realizace 1. 1. 2020 - 31. 12. 2021
dotace 1 510 670,00 Kč
cílová skupina žáci a pedagogové školy, žáci a pedagogové DM

přehled aktivit projektu:

škola škola
Číslo aktivity: 2.III/6, Název aktivity: Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ Číslo aktivity: 2.III/22, Název aktivity: Projektový den mimo školu
Číslo aktivity: 2.III/7 a, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - čtenářská gramotnost Číslo aktivity: 2.III/8, Název aktivity: Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin 
Číslo aktivity: 2.III/7 c, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8, hodin - cizí jazyky Číslo aktivity: 2.III/16, Název aktivity: Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ) 
Číslo aktivity: 2.III/7 g, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8, hodin - kariérové vzdělávání Název aktivity: Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem 
Číslo aktivity: 2.III/7 i, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání Číslo aktivity: 2.III/23, Název aktivity: Komunitně osvětová setkání 
Číslo aktivity: 2.III/15, Název aktivity: Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ Číslo aktivity: 2.VIII/6 d, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - osobnostně sociální rozvoj 
Číslo aktivity: 2.III/18 c, Název aktivity: Využití ICT ve vzdělávání v SŠ - 32 hodin/32 týdnů  
Číslo aktivity: 2.III/21, Název aktivity: Projektový den ve škole  
domov mládeže
Číslo aktivity: 2.VIII/6 j , Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - ICT
Číslo aktivity: 2.VIII/14 b, Název aktivity: Klub pro žáky DM - klub zábavné logiky a deskových her
Číslo aktivity: 2.VIII/17, Název aktivity: Projektový den mimo DM
Číslo aktivity: 2.VIII/6 i, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - polytechnické vzdělávání
Číslo aktivity: 2.VIII/15, Název aktivity: Doučování žáků DM ohrožených školním neúspěchem
Číslo aktivity: 2.VIII/6 e, Název aktivity: Vzdělávání pedagogických pracovníků DM - DVPP v rozsahu 8 hodin - inkluze
Číslo aktivity: 2.VIII/16, Název aktivity: Projektový den v DM
Číslo aktivity: 2.VIII/18, Název aktivity: Komunitně osvětová setkání
 

Skutečně zdravá škola

Odloučené pracoviště v Teplicích nad Metují Střední školy hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. je zapojeno do projektu Skutečně zdravá škola (SZŠ). Plní jednotlivá kritéria programu SZŠ a je držitelem bronzového certifikátu. Program souvisí s výukou o zdravém stravování a původu potravin, dále pak s využíváním kvalitních čerstvých surovin při výrobě jídel ve školní kuchyni a používání ekologických čisticích prostředků. Více informací najdete zde.