Školní poradenské pracoviště

Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. má školní poradenské pracoviště (dále ŠPP), které slouží k poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Pracoviště umožňuje důvěrnost jednání a zaručuje ochranu osobních dat klientů.

Za poskytování poradenských služeb na škole zodpovídá ředitelka školy. Služby ŠPP ve škole zajišťují:

  • Mgr. Radka Mikundová jako školní metodik prevence,
  • Ing. Renáta Vajsarová jako výchovná poradkyně pro odloučené pracoviště Teplice nad Metují,
  • Ing. Eva Dvořáková jako výchovná poradkyně pro Trutnov.

Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče. 

Konzultační hodiny ve školním roce 2020/2021

  • Mgr. Radka Mikundová - ve čtvrtek 9:45 - 11:00 v Teplicích nad Metují a v úterý 8:00 - 10:00 v Trutnově
  • Ing. Renáta Vajsarová - ve čtvrtek 9:00 - 11:00 nebo jindy po předchozí domluvě
  • Ing. Eva Dvořáková
    • v 1. cyklu pondělí 10:30 - 11:30, v úterý 12:00 - 13:00 nebo jindy po předchozí domluvě
    • v 2. cyklu úterý 12:00 - 13:00, ve středu 10:00 - 11:00 nebo jindy po předchozí domluvě