VZMR - Obměna IT vybavení- 1. 11. 2019

  • ředitelka školy zveřejnila výzvu k podání cenových nabídek na akci "Obměna IT technologií v SSGS"
  • podrobnosti najdete zde
  • nabídky můžete podat do 15. 11. 2019 - 10 hodin