Střední škola hotelnictví, řemesel a gastronomie, Trutnov, p. o. registrovala svou školní jídelnu v odloučeném pracovišti v Teplicích nad Metují do programu Skutečně zdravá škola (dále jen SZŠ).

Díky programu SZŠ chceme dosáhnout toho, že:

  • budeme žákům a zaměstnancům školy nabízet jídlo, které je chutné, zdravé a připravené z kvalitních čerstvých surovin,
  • výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy bude součástí školního vzdělávacího programu,
  • seznámíme žáky s původem a zpracováním potravin,
  • žáci navštíví místní farmáře,
  • vytvoříme školní bylinkovou zahradu,
  • představíme žákům zdravé stravovací návyky,
  • žáci sami budou přicházet s nápady na vylepšení školního stravování,
  • stravování ve školní jídelně bude probíhat v poklidné atmosféře,
  • škola bude při úklidu a mytí nádobí používat ekologicky šetrné čisticí prostředky,
  • pracovníci školní jídelny se pravidelně zapojí do vzdělávacích akci v oblasti zdravé výživy a vaření