Stravování Teplice nad Metují

Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně žákům, pracovníkům školy a cizím strávníkům. Provoz školní jídelny je v souladu s Organizačními pokyny pro příslušný školní rok. Žáci mají na stravování nárok pouze v době školního vyučování.  V době školních prázdnin a dnů volna vyhlášených ředitelkou školy není školní jídelna v provozu. Žáci dojíždějící do školy z místa bydliště mají nárok na oběd, žáci ubytovaní v Domově mládeže (DM) na celodenní stravu (snídaně s přesnídávkou, oběd, svačina, večeře a druhá večeře).

Snídaně obsahuje i přesnídávku. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, doplňku (ovoce, salát nebo dezert) a nápoje. Večeře zahrnuje svačinu a druhou večeři.

V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování, ale umožňuje ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.

Objednávky stravy

Objednávat lze na webu www.strava.cz (přihlašovací údaje do systému jste obdrželi od vedoucí stravování) nebo na boxu umístěném před vstupem do jídelny.

Ceny stravného - žáci       

  Suroviny (stravovací limit) Poznámky
Snídaně 22,- Kč snídaně 15,- Kč, přesnídávka 7.- Kč
Oběd 33,- Kč  
Večeře 33,- Kč večeře 17,- Kč, svačina 7,- Kč, II. večeře
Celodenní strava 88,- Kč  

Způsob platby stravného

Platbu lze poukázat na účet školy bezhotovostním převodem z účtu na účet školní jídelny.  Musí být vyplněn variabilní symbol platby. Tímto symbolem je KÓD strávníka. Každému žákovi bude písemně sdělen vedoucí stravování při přihlášce ke školnímu stravování. Bez správného vyplnění nebude možné platbu včas identifikovat a připsat ve prospěch žáka, který platbu poukázal. Protože k „dobití“ čipu může dojít s časovým zpožděním 4 – 6 dnů po odeslání platby, je bezpodmínečně nutné platby stravného odesílat alespoň 7 až 10 dnů před předpokládaným odběrem stravy. Platbu lze provést i hotově u vedoucí stravování. 

Jídelní lístek 

 Seznam dodavatelů surovin

Vnitřní řád školní jídelny