Informace k zahájení ubytování v DM

Žák, který byl pro školní rok 2023/2024 přijat k ubytování v DM, může ubytování zahájit již v neděli 3. 9. 2023 po 18. hodině nebo 4. 9. 2023 po šesté hodině ranní a následně během celého dne. Podrobnosti k platbě za ubytování a stravování:

První platbu za stravování a ubytování provede žák v hotovosti dne 4. 9. 2023.  u vedoucích stravování p. Martin Šimek (tel. 736659853, pracovište Trutnov), p. Jitka Pavelková (tel. 491581279, pracoviště Teplice nad Metují). Zde také obdrží čip a pokyny pro další platby.