Ověřovací zkoušky

Ověřovací zkoušky 3. ročníků budou probíhat v týdnu od 11. do 15. května 2020. Podrobnosti najdete zde:

 

Odborný výcvik – řemeslných oborů /ODV/

OBORY:

  • 33 – 56 – H/01 Truhlář
  • 36 – 64 – H/01 Tesař
  • 36 – 67 – H/01 Zedník
  • 36 – 52 – H/01 Instalatér

Kontakty na školní pracoviště praktického vzdělávání:

TRUHLÁŘSKÁ DÍLNA - K Úpě 86, Trutnov. Učitel odborného výcviku Pavel Šrůtek - tel. 605 729 261

TESAŘSKÁ DĹNA - K Úpě 86, Trutnov. Učitel odborného výcviku Jaroslav Hák - tel. 724583031

ZEDNÍCI - Pražská 131, Trutnov. Učitel odborného výcviku Martin Sajfríd - tel. 725485677

INSTALATÉRSKÁ DÍLNA - Volanovská 243, Trutnov. Učitel odborného výcviku Leoš Hušek -tel. 736 673 429

Kontakty na externí pracoviště praktického vzdělávání:

BAK STAVEBNÍ SPOLEČNOST a.s.  - Zbyněk Mach tel. 603 567 304

KASPER CZ s.r.o. Ječná 550, Trutnov - Miloš David tel. 604 228 717

Pracovní doba žáků:

1. ročník 6 hodin denně

2. ročník 7 hodin denně

3. ročník 7 hodin denně

Do pracovní doby není počítána povinná třicetiminutová přestávka na hlavní jídlo.

Škola si vyhrazuje právo měnit pracoviště v průběhu školního roku z organizačních důvodů. Pracovní dobu určuje učitel odborného výcviku /instruktor/ podle potřeby provozu v souladu se školskými předpisy.

Škola nabízí žákům odborné kurzy, které jsou lektorovány ověřenými odborníky z praxe. Odborné kurzy pořádá škola v rámci výuky. 

INSTALATÉŘI:

  • Polyfúzní sváření plastů - pro žáky 2. ročníků
  • Lisování mědi - pro žáky 3. ročníků

TESAŘI:

  • Příčné řezání motorovou řetězovou pilou - pro žáky 3. Ročníku

 Dále škola v rámci polytechnického vzdělávání nabízí  žákům řemeslných oborů zaškolení sváření elektrickým obloukem a kyslíkoacetylénovým plamenem.