Stravování Trutnov

Jídelní lístek

Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně žákům, pracovníkům školy a cizím strávníkům. Provoz školní jídelny je v souladu s Organizačními pokyny pro příslušný školní rok. Žáci mají na stravování nárok pouze v době školního vyučování.  V době školních prázdnin a dnů volna vyhlášených ředitelkou školy není školní jídelna v provozu. Žáci dojíždějící do školy z místa bydliště mají nárok na oběd, žáci ubytovaní v Domově mládeže (DM) na celodenní stravu (snídaně s přesnídávkou, oběd, svačina, večeře a druhá večeře).

Snídaně obsahuje i přesnídávku. Oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, doplňku (ovoce, salát nebo dezert) a nápoje. Večeře zahrnuje svačinu a druhou večeři.

V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Objednávky stravy

Objednávat lze na webu www.strava.cz (přihlašovací údaje do systému jste obdrželi od vedoucí stravování) nebo na boxu umístěném u vstupu do jídelny.

Ceny stravného - žáci

  Suroviny (stravovací limit) Poznámka
Snídaně 30,- Kč snídaně 20,- Kč, přesnídávka 10.- Kč
Oběd 42,- Kč  
Večeře 48,- Kč večeře 23,- Kč, svačina 10,- Kč, II. večeře 15,- Kč
Celodenní strava 120,- Kč  

Způsob platby stravného

Platbu lze poukázat na účet školy bezhotovostním převodem z účtu na účet školní jídelny.  Musí být vyplněn variabilní symbol platby. Tímto symbolem je KÓD strávníka. Každému žákovi bude písemně sdělen vedoucím stravování při přihlášce ke školnímu stravování. Bez správného vyplnění nebude možné platbu včas identifikovat a připsat ve prospěch žáka, který platbu poukázal. Protože k „dobití“ karty může dojít s časovým zpožděním 4 – 6 dnů po odeslání platby, je bezpodmínečně nutné platby stravného odesílat alespoň 7 až 10 dnů před předpokládaným odběrem stravy. Platbu lze provést i hotově u vedoucího stravování.

Vnitřní řád školní jídelny - Volanovská          

Vnitřní řád školní jídelny - výdejny, Pražská