Soutěž - Učeň Instalatér 2023

Dne 18. 1. 2023 se žáci naší školy oboru Instalatér ze třídy 3.L., Jan Kovář a Daniel Chaloupka, zúčastnili krajského kola soutěže „Učeň instalatér 2023,“ pořádané Cechem topenářů a instalatérů ČR ve spolupráci se Střední školou polytechnickou z Brna.

Soutěžilo se na Střední odborné škole Vocelova v Hradci Králové a zúčastnilo se celkem 8 dvoučlenných družstev.

Soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Teoretická část byla formou testu. Část praktická byla rozdělena na kompletaci závěsného WC a umyvadla ve stanoveném čase. Dále měli žáci vyrobit svařenec z plastového potrubí, soustavu z ocelových trubek a pájenec z měděného potrubí. V závěru vyrobené části spojili šroubením a provedli tlakovou zkoušku.

Po ukončení a zhodnocení soutěže předal ceny účastníkům za školu v Jílové ing. A. Bartoš a prezident Cechu instalatérů p. B. Hamrozi.

Naši žáci prokázali velice dobré teoretické znalosti i manuální zručnost a se svým výkonem obsadili 2.místo.

Po celý den se prezentovali zástupci českých i zahraničních instalatérských firem. Soutěž byla dobře zajištěna a je pro nás velkým přínosem.

Za velmi dobrou reprezentaci naší školy oběma žákům děkujeme a držíme palce do dalších soutěží.

Josef Machač

učitell odborného výcvike