Obory s místem vzdělávání v Trutnově

Střední vzdělání s výučním listem, délka vzdělávání 3 roky